Dataset

Biomassa - slib van afvalwaterbehandelingen ter plaatse

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Provincie Zuid-Holland
Bijgewerkt 11/04/2021
License Publiek domein
Publicity level Public
  • Description
  • Webservice (2)
  • Relations
  • Metadata

Description

Ok

The link(s) with this dataset have been checked and lead to data.

Close

Deze kaart geeft een inzicht in de hoeveelheid slib van afvalwaterbehandelingen ter plaatse in kton/jaar die als afvalstroom bij bedrijven vrijkomt in Zuid-Holland op gemeentelijk niveau.
Deze categorie bestaat met name uit zuiveringsslib en vetten van plantaardige oorsprong en voedselbereiding.
Wanneer bedrijven reststromen produceren zijn deze bedrijven verplicht de kwaliteit en de
kwantiteit te melden aan het Landelijk Meldpunt Afvalstoffen (LMA). 'slib van afvalwaterbehandelingen ter plaatse' een reststoom van de de voedingsmiddelen -en genotsmiddelenindustrie, ook wel een VGI reststroom genoemd.

Contactinformatie
Naam: Afdeling Mobiliteit en Milieu
Email: teamgeo@pzh.nl
Website: https://www.zuid-holland.nl

Webservice

Slib van afvalwaterbehandelingen ter plaatse

Webservice OGC:WMS Publiek domein

https://geoservices.zuid-holland.nl/arcgis/services/Klimaat/Klimaat_Biomassa/MapServer/WmsServer

OGC:WMS

BIOMASSA_SLIB_AFVALWATERBEHANDELINGEN_TER_PLAATSE

Webservice OGC:WFS Publiek domein

https://geodata.zuid-holland.nl/geoserver/klimaat/wfs?

OGC:WFS