Dataset

Aandachtsgebieden van expertgroep (punten+lijnen+vlakken)

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Provincie Zeeland
Bijgewerkt 11/04/2021
License CC-0 (1.0)
Publicity level Public
  • Description
  • Webservice (2)
  • Relations
  • Metadata

Description

Ok

The link(s) with this dataset have been checked and lead to data.

Close

Locaties waar op basis van historische informatie (gebeurtenissen) mogelijk munitie in de bodem aanwezig is. De gebeurtenissen uit de Tweede Wereldoorlog, zijn gebaseerd op literatuur, gemeente-archieven, raadpleging experts, stafkaarten, meldingen van burgers (geïnteresseerden, en ouderen die de oorlog hebben meegemaakt) en enkele andere (archief)bronnen.

WOI is niet in beschouwing genomen.
Een uitgebreide toelichting op het onderzoek, de aanpak en de resultaten is beschreven in het rapport "Conventionele Explosieven in Zeeland" (kenmerk 2010607, december 2010).

Contactinformatie
Naam: Walter Jonkers, Provincie Zeeland
Email: geo@zeeland.nl
Website: https://www.zeeland.nl
Phonenumber: 0118 - 63 10 11

Webservice

geonam_xplwo2agbvlk1

Webservice OGC:WMS CC-0 (1.0)

https://opengeodata.zeeland.nl/geoserver/bodem/wms?

Aandachtsgebieden van expertgroep

geonam_xplwo2agbvlk1

Webservice OGC:WFS CC-0 (1.0)

https://opengeodata.zeeland.nl/geoserver/bodem/wfs?

Aandachtsgebieden van expertgroep