Dataset

Grondwaterbeschermingsgebieden

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Flevoland (Provincie)
Updated 03/14/2024 - 00:00
License CC-0 (1.0)
Thema
  • Nature and environment
  • Spatial planning
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

Bestand bevat de grondwaterbeschermingsgebieden de waterwingebieden en de boringsvrije zone grondwater in Flevoland. Bestand is conform de INSPIRE specificaties.

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Visualisations

Gegenereerde grafische weergave

JPEG CC-0 (1.0)

Dit is een grafische representatie van de dataset die via het NationaalGeoregister.nl aangeboden wordt.

Het is mogelijk dat deze grafische representatie geen weerspiegeling van de data is, maar dient als ondersteunende afbeelding. Indien de dataset via een OGC:WMS service aangeboden wordt, is het mogelijk om zelf een grafische weergave van de dataset te genereren.

Source: https://geo.flevoland.nl/pgrvoorbeeldplaatjes/inspire_grondwater.jpg
Gegenereerde grafische weergave

Webservices

europa_nlam_gwbg

OGC:WMS CC-0 (1.0)

https://geo2.flevoland.nl/geoserver/Extern/wms

europa_nlam_gwbg

Extern:europa_nlam_gwbg

OGC:WFS CC-0 (1.0)

https://geo2.flevoland.nl/geoserver/Extern/wfs

europa_nlam_gwbg