Dataset

Zeer kwetsbare gebieden Wet Ammoniak en Veehouderij (WAV)

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Limburg (Provincie)
Updated 03/14/2024 - 00:00
License Publiek domein
Thema
  • Agriculture
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

De dataset geeft de voor verzuringgevoelige gebieden gelegen in de EHS weer. Een deel is aangemerkt als zeer kwetsbare gebied (hier is de Wet ammoniak en veehouderij van toepassing) de andere gebieden zijn aangemerkt als vervallen gebied.

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Visualisations

Gegenereerde grafische weergave

PNG Publiek domein

Dit is een grafische representatie van de dataset die via het NationaalGeoregister.nl aangeboden wordt.

Het is mogelijk dat deze grafische representatie geen weerspiegeling van de data is, maar dient als ondersteunende afbeelding. Indien de dataset via een OGC:WMS service aangeboden wordt, is het mogelijk om zelf een grafische weergave van de dataset te genereren.

Source: https://portal.prvlimburg.nl/geodata/LANDBOUW/wms?BBOX=150000,296000,223454,435000&EXCEPTIONS=INIMAGE&VERSION=1.1.1&FORMAT=image/png&SERVICE=WMS&LAYERS=ZEER_KWETSBARE_GEB_WAV_V_inspire&REQUEST=GetMap&SRS=EPSG:28992&WIDTH=400&HEIGHT=800
Gegenereerde grafische weergave

Webservices

ZEER_KWETSBARE_GEB_WAV_V_inspire

OGC:WMS Publiek domein

https://portal.prvlimburg.nl/geodata/LANDBOUW/wms

OGC:WMS

ZEER_KWETSBARE_GEB_WAV_V_inspire

OGC:WFS Publiek domein

https://portal.prvlimburg.nl/geodata/LANDBOUW/wfs

OGC:WFS