Dataset

Potentieel koude uit open WKO sytemen per buurt (GJ/ha.jaar)

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (Rijk)
Updated 04/25/2023 - 00:00
License CC-0 (1.0)
Thema
  • Soil
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

Deze kaart is het totale jaarlijkse potentieel aan koude bodemopslag capaciteit dat via open WKO systemen beschikbaar is per hectare grond in GJ/(ha.jaar)

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Webservices

koudeopenwkobuurt

OGC:WMS CC-0 (1.0)

https://geodata.nationaalgeoregister.nl/omgevingswarmte/wms

OGC:WMS

koudeopenwkobuurt

OGC:WFS CC-0 (1.0)

https://geodata.nationaalgeoregister.nl/omgevingswarmte/wfs

OGC:WFS

omgevingswarmte.zip

ATOM CC-0 (1.0)

https://geodata.nationaalgeoregister.nl/omgevingswarmte/atom/omgevingswarmte.xml

INSPIRE Atom