Dataset

neerslag - etmaalsom regen en dikte sneeuwdek uit vrijwillig handwaarneemnetwerk

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut
Bijgewerkt 11/04/2021
License CC-0 (1.0)
Publicity level Public
  • Description
  • Download (1)
  • Relations
  • Metadata

Description

Ok

The link(s) with this dataset have been checked and lead to data.

Close

Dagelijkse gegevens van de hoeveelheid neerslag (de som over 24 uur) en de dikte van het eventueel aanwezige sneeuwdek, afkomstig van stations uit het klimatologische neerslagmeetnet van het KNMI. Het tijdvak van 24 uur loopt van 08 tot 08 UTC. Het waarneemnetwerk omvat per 01-Jan-2018 in totaal 322 vrijwillige neerslagwaarnemers. De gegevens worden verstrekt nadat een voldoende aantal stations is ingewonnen en een primaire kwaliteitscontrole is uitgevoerd. LET OP - Het KNMI heeft meetafwijkingen geconstateerd door een defect aan een aantal regenmeters voor handmatige neerslagwaarneming. Het betreft een deel van de 322 stations voor handmatige meting, verspreid over het land. Het KNMI heeft de omvang van het probleem geïnventariseerd en een herstelactie uitgevoerd. Voor meer informatie kunt u contact opnemen via het KNMI contactformulier (www.knmi.nl/contact).

Contactinformatie
Naam: KNMI Dataplatform, Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut (KNMI)
Email: datacentrum@knmi.nl
Website: http://www.knmi.nl
Phonenumber: +31 (0)30 220 69 11