Dataset

Geodyn resultaten (externe bron: HHNK)

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Gemeente Zaanstad (Gemeente)
Updated 11/21/2021 - 00:00
License CC-BY-NC (4.0)
Thema
  • Organisation and policy
Publicity level Public
  • Information
  • Data sources
Download metadata (XML/RDF)

Description

Geodyn resultaten van Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Visualisations

Gegenereerde grafische weergave

JPEG CC-BY-NC (4.0)

Dit is een grafische representatie van de dataset die via het NationaalGeoregister.nl aangeboden wordt.

Het is mogelijk dat deze grafische representatie geen weerspiegeling van de data is, maar dient als ondersteunende afbeelding. Indien de dataset via een OGC:WMS service aangeboden wordt, is het mogelijk om zelf een grafische weergave van de dataset te genereren.

Source: https://www.nudge.nl/media/filer_public_thumbnails/filer_public/a6/b7/a6b74464-d326-4aac-9767-4854deb97264/hoogheemraadschap_hollands_noorderkwartier_round.jpg__360x360_q85_background-%23FFFFFF_subsampling-2_upscale.png
Gegenereerde grafische weergave

Webservices

geo-extern:GeoData_LIS_Eindresultaat_Geodyn

OGC:WMS CC-BY-NC (4.0)

https://map16z/geoserver/wms?SERVICE=WMS

geo-extern:GeoData_LIS_Eindresultaat_Geodyn

geo-extern:GeoData_LIS_Eindresultaat_Geodyn

OGC:WFS CC-BY-NC (4.0)

https://map16z/geoserver/wfs?SERVICE=WFS

OGC:WFS

Downloads