Dataset

Geurhinder door bbq's en vuurkorven

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu
Updated 13/06/2021
License Publiek domein
Publicity level Public
  • Description
  • Webservice (2)
  • Relations
  • Metadata

Description

Per provincie is geïnventariseerd hoeveel mensen ernstige geurhinder ondervonden van bbq's en vuurkorven.

Contactinformatie
Name: RIVM
Email: atlasleefomgeving@rivm.nl

Webservice

rivm_20180905_v_geurhinder_bbq_vuurkorven

Webservice OGC:WMS Publiek domein

http://geodata.rivm.nl/geoserver/alo/wms?

rivm geurhinder bbq en vuurkorven

rivm_20180905_v_geurhinder_bbq_vuurkorven

Webservice OGC:WFS Publiek domein

http://geodata.rivm.nl/geoserver/alo/wfs?

rivm geurhinder bbq en vuurkorven