Dataset

PRS Kaart 9 Verkeer en Vervoer

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Provincie Utrecht (Provincie)
Bijgewerkt 31/05/2021
License Publiek domein
Publicity level Public
  • Description
  • Webservice (1)
  • Relations
  • Metadata

Description

Wij willen de infrastructuur en de ruimtelijke ontwikkeling op elkaar afstemmen. Dit betekent dat we bij de planning van ruimtelijke ontwikkelingen rekening houden met de mogelijkheden van de bestaande wegen en OV-verbindingen, en dat we bij eventuele aanpassingen van infrastructuur naast het verbeteren van de bereikbaarheid rekening houden met het benutten van kansen voor versterking van de kwaliteiten van de landschappen, stad-landverbindingen, kwaliteit leefomgeving en ruimtelijke ontwikkelingsmogelijkheden. Daarbij streven wij vooral naar een bij het vigerende mobiliteitsbeleid passende bereikbaarheid van de belangrijke werkgelegenheidslocaties. Maar ook voor andere bovenlokale functies is het beheersen van de mobiliteitsdruk van belang. Daarvoor is een voldoende robuust netwerk essentieel. Mede daarom zijn de afgelopen jaren een aantal planstudies en verkenningen gestart ter verbetering van de hoofdinfrastructuur en de regionale bereikbaarheid van Utrecht. Deze maken onderdeel uit van het bereikbaarheidspakket VERDER.

Contactinformatie
Naam: Swager, Jasper, Provincie Utrecht
Email: GIS@provincie-utrecht.nl
Website: https://www.provincie-utrecht.nl

Webservice

NL.IMRO.9926.SV1904PRS-GC01/9

Webservice OGC:WMS Publiek domein

http://afnemers.ruimtelijkeplannen.nl/vvvp-wms/NL.IMRO.9926.SV1904PRS-GC01?REQUEST=GetCapabilities&service=WMS&

OGC:WMS