Dataset

Wegen- Parallelwegen langs provinciale wegen, provincie Gelderland

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Gelderland
Bijgewerkt 16/05/2021
License Publiek domein
Publicity level Public
  • Description
  • Webservice (2)
  • Relations
  • Metadata

Description

Dit bestand bevat de parallelwegen langs provinciale wegen en wordt gebruikt voor beheer en verkeersveiligheid.

Contactinformatie
Naam: Remco Hermsen (329003), Provincie Gelderland B&O
Email: provincieloket@gelderland.nl
Website: http://www.gelderland.nl
Phonenumber: 026-3599999

Webservice

geo_admin.geo.InWe_Parallel_prov_weg

Webservice OGC:WMS Publiek domein

https://geoservices.gelderland.nl/gisserver/services/NGR/NGR_BOW/MapServer/WMSServer

OGC:WMS

geo_admin.geo.InWe_Parallel_prov_weg

Webservice OGC:WFS Publiek domein

https://geoservices.gelderland.nl/gisserver/services/NGR/NGR_BOW/MapServer/WFSServer

OGC:WFS