Dataset

GES; Clusters NO2 Stikstofdioxide (luchtkwaliteit)

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Provincie Groningen
Bijgewerkt 10/05/2021
License Publiek domein
Publicity level Public
  • Description
  • Webservice (2)
  • Relations
  • Metadata

Description

Clusters (omtreklijn) gebaseerd op woningen binnen jaargemiddelde NO2-concentratie in microgram/m3. Per cluster zijn de aantallen woningen en gevoelige bestemmingen per GES-score geteld. Bij de gevoelige bestemmingen is, indien van toepassing, onderscheid gemaakt in 2 categorieën: onderwijs- en gezondheidszorginstellingen.

Contactinformatie
Naam: Afdeling Omgeving en Milieu, Provincie Groningen
Email: geoportaal@provinciegroningen.nl
Website: http://www.provinciegroningen.nl/

Webservice

GESLuchtNO2Clusters

Webservice OGC:WMS Publiek domein

https://geoservices.provinciegroningen.nl/server/services/Milieu/ToezichtHandhaving/MapServer/WmsServer

OGC:WMS

Milieu_ToezichtHandhaving:GESLuchtNO2Clusters

Webservice OGC:WFS Publiek domein

https://geoservices.provinciegroningen.nl/server/services/Milieu/ToezichtHandhaving/MapServer/WFSServer

OGC:WFS