Dataset

Potentieel warmte uit gesloten WKO systemen per buurt (GJ/ha.jaar)

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (Rijk)
Updated 02/25/2023 - 00:00
License CC-0 (1.0)
Thema
  • Soil
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

Potentieel aan Warmte dat via gesloten verticale bodemwisselaarsystemen tot 250 m diepte per hectare land uitgewisseld kan worden. De potentielen zijn in GJ/(ha.jaar) per buurt weergegeven.

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Location and time

Temporal coverage

Relations

Comparable datasets

Metadata

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Visualisations

Gegenereerde grafische weergave

PNG CC-0 (1.0)

Dit is een grafische representatie van de dataset die via het NationaalGeoregister.nl aangeboden wordt.

Het is mogelijk dat deze grafische representatie geen weerspiegeling van de data is, maar dient als ondersteunende afbeelding. Indien de dataset via een OGC:WMS service aangeboden wordt, is het mogelijk om zelf een grafische weergave van de dataset te genereren.

Source: https://geodata.nationaalgeoregister.nl/omgevingswarmte/wms?LAYERS=warmtegeslotenwkobuurt&FORMAT=image%2Fpng&TRANSPARENT=TRUE&SERVICE=WMS&VERSION=1.1.1&REQUEST=GetMap&SRS=EPSG%3A28992&BBOX=-5000.0,300000.0,280000.16,625000.0&WIDTH=792&HEIGHT=904
Gegenereerde grafische weergave

Webservices

warmtegeslotenwkobuurt

OGC:WMS CC-0 (1.0)

https://geodata.nationaalgeoregister.nl/omgevingswarmte/wms?request=GetCapabilities

accessPoint

warmtegeslotenwkobuurt

OGC:WFS CC-0 (1.0)

https://geodata.nationaalgeoregister.nl/omgevingswarmte/wfs?request=GetCapabilities

accessPoint

omgevingswarmte.zip

ATOM CC-0 (1.0)

https://geodata.nationaalgeoregister.nl/omgevingswarmte/atom/omgevingswarmte.xml

accessPoint