Dataset

Waterbergend vermogen in oppervlaktewatersysteem- Regionale wateren

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Deltares
Bijgewerkt 26/04/2021
License CC-BY (4.0)
Publicity level Public
  • Description
  • Webservice (3)
  • Download (2)
  • Relations
  • Metadata

Description

Water kan op veel plekken geborgen worden. Op deze kaart worden de verschillende mogelijkheden in beeld gebracht. Het gaat om de volgende mogelijkheden: • Waterberging in grote meren waarmee de maximale bergingscapaciteit van de grote oppervlaktewateren bedoeld wordt. Deze is in beeld gebracht in m3 voor verschillende peilopzetten. • Waterberging op grote rivieren. Dit is in beeld gebracht door de Maatgevende Hoogwater (MHW) afvoeren te tonen (in m3/s) • Waterberging in meren en rivieren regionale watersysteem. Ook in het regionale systeem is in sloten en op meren ruimte om extra water te bergen (m3). Om die te bepalen zal per gebied een inschatting gemaakt moeten worden van de te accepteren verhoging van het waterpeil. Hierbij is uitgegaan van een peilopzet in dit systeem tot maximaal 20cm onder de hoogte van het omliggende maaiveld.

Contactinformatie
Naam: Otto Levelt-Verkenning en Beleidsanalyse, Deltares
Email: Servicedesk-Data@deltares.nl
Website: https://www.deltares.nl
Phonenumber: 088 335 7775

Webservice

D15a1-Waterbergend_vermogen_Regionale wateren

Webservice OGC:WMS CC-BY (4.0)

https://deltaresdata.openearth.nl/geoserver/DANK/wms?

OGC:WMS

D15a1-Waterbergend_vermogen_Regionale wateren

Webservice OGC:WFS CC-BY (4.0)

https://deltaresdata.openearth.nl/geoserver/DANK/wfs?

OGC:WFS

Atom Service Feed - Waterbergend vermogen in oppervlaktewatersysteem- Regionale wateren

Webservice ATOM CC-BY (4.0)

https://deltaresdata.openearth.eu/atom/DANK015a1_Waterbering_oppwater_service.xml

INSPIRE Atom

Download

D15a1-Waterbergend_vermogen_Regionale wateren

Download GML CC-BY (4.0)

OGC:GML

D15a1-Waterbergend vermogen in oppervlaktewatersysteem - Regionale wateren.tif

Download ZIP CC-BY (4.0)

download