type-icon

Dataset

Omgevingsvisie- Koude-warmte opslag (KWO) vrije zone, provincie Gelderland

Permanent linkCopied
Owner Gelderland
License Publiek domein
Bijgewerkt 09/01/2021
Status Available
Gepubliceerd Yes
  • Description
  • Webservice (2)
  • Downloadable files (1)
  • Relations
  • Metadata

Description

Ok

The link(s) with this dataset have been checked and lead to data.

Close

Het bestand bevat gebieden waar koude - warmteopslag-systemen niet zijn toegestaan. De toepassing van deze systemen brengt risico's met zich mee voor de drinkwaterwinning. Opwarming van het grondwater kan leiden tot verandering van bijvoorbeeld de chemische kwaliteit, er kan negatieve beïnvloeding optreden van de stromingsrichting van grondwater voor drinkwaterbereiding en er kunnen zich calamiteiten voordoen bij gebruik van vloeistoffen in gesloten systemen. Ook het boren in de bodem kan een bedreiging opleveren. Deze systemen zijn daarom niet toegestaan.Het actualisatieplan is door Provinciale Staten op 19 december 2018 vastgesteld.

Contactinformatie
Naam: ProvincieLoket, Provincie Gelderland
Email: provincieloket@gelderland.nl
Website: http://www.gelderland.nl
Phonenumber: (026) 359 9999

Webservice

geo_admin.geo.POVI_KWO_vrije_zone

Webservice OGC:WMS Publiek domein

https://geoservices.gelderland.nl/gisserver/services/NGR/NGR_Visie/MapServer/WMSServer

OGC:WMS

geo_admin.geo.POVI_KWO_vrije_zone

Webservice OGC:WFS Publiek domein

https://geoservices.gelderland.nl/gisserver/services/NGR/NGR_Visie/MapServer/WFSServer

OGC:WFS

Downloadable files

Omgevingsvisie Compleet

Downloadable files ZIP Publiek domein

download