Dataset

Potentieel koude uit open WKO sytemen per gemeente (GJ/ha.jaar)

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (Rijk)
Updated 02/25/2023 - 00:00
License CC-0 (1.0)
Thema
  • Soil
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

Deze kaart is een weergave van het potentieel aan koude in GJ/(ha.jaar) dat uit open WKO sytemen gehaald kan worden per gemeente.

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Location and time

Temporal coverage

Relations

Comparable datasets

Metadata

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Visualisations

Gegenereerde grafische weergave

PNG CC-0 (1.0)

Dit is een grafische representatie van de dataset die via het NationaalGeoregister.nl aangeboden wordt.

Het is mogelijk dat deze grafische representatie geen weerspiegeling van de data is, maar dient als ondersteunende afbeelding. Indien de dataset via een OGC:WMS service aangeboden wordt, is het mogelijk om zelf een grafische weergave van de dataset te genereren.

Source: https://geodata.nationaalgeoregister.nl/omgevingswarmte/wms?LAYERS=koudeopenwkogem&FORMAT=image%2Fpng&TRANSPARENT=TRUE&SERVICE=WMS&VERSION=1.1.1&REQUEST=GetMap&SRS=EPSG%3A28992&BBOX=-5000.0,300000.0,280000.16,625000.0&WIDTH=792&HEIGHT=904
Gegenereerde grafische weergave

Webservices

koudeopenwkogem

OGC:WMS CC-0 (1.0)

https://geodata.nationaalgeoregister.nl/omgevingswarmte/wms?request=GetCapabilities

accessPoint

koudeopenwkogem

OGC:WFS CC-0 (1.0)

https://geodata.nationaalgeoregister.nl/omgevingswarmte/wfs?request=GetCapabilities

accessPoint

omgevingswarmte.zip

ATOM CC-0 (1.0)

http://test.geodata.nationaalgeoregister.nl/omgevingswarmte/atom/omgevingswarmte.xml

accessPoint