Dataset

Hoogspanningsnet

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu
Updated 22/06/2021
License Publiek domein
Publicity level Public
  • Description
  • Webservice (1)
  • Relations
  • Metadata

Description

Via het landelijk hoogspanningsnet transporteert Nederland grote hoeveelheden elektriciteit over langere afstanden. Dit transportnet zorgt ook voor verbindingen met omringende landen. Het landelijk transportnet bestaat uit drie soorten hoogspanningslijnen en -kabels: verbindingen van 380 kilovolt (kV), 220 kV en 150 kV. Deze verschillende spanningsniveau's worden ook wel netvlakken genoemd. Dit zijn de standaardwaarden in Europa voor het transport van grote hoeveelheden elektriciteit.

Contactinformatie
Name: Atlas Leefomgeving
Email: atlasleefomgeving@rivm.nl

Webservice

HoogspanningsNet_20181101_v_hoogspanningslijnen

Webservice OGC:WMS Publiek domein

http://geodata.rivm.nl/geoserver/nea/wms?

rvo hoogspanningsnet lijnen