type-icon

Dataset

INSPIRE Protected Sites - Stiltegebieden

Permanent linkCopied
Status Available
Data owner Noord-Holland
Bijgewerkt 20/02/2021
License CC-0 (1.0)
Gepubliceerd Yes
  • Description
  • Webservice (1)
  • Relations
  • Metadata

Description

Ok

The link(s) with this dataset have been checked and lead to data.

Close

Deze kaart is vastgesteld door GS op 12 november 2018 en toont de 39 stiltegebieden die de Provincie Noord-Holland rijk is. De gebieden met nr 26 en 28 zijn vervallen. De stiltegebieden zijn opgenomen in het Milieubeleidsplan 2015-2018 en verankerd in de Provinciale Milieu Verordening (PMV) door middel van de aanwijzing als milieubeschermingsgebieden categorie stilte. De Provincie is van plan haar beleid rond stiltegebieden eind 2016 te herzien. Eventuele aanpassingen die hieruit volgen zullen later op een geactualiseerde kaart worden opgenomen. De ligging van de gebieden is gebaseerd op het onderzoek "evaluatie stiltegebieden" (2001) en Intentiewaardering uit 1985.

Contactinformatie
Naam: dhr. E.R. (Eric) Khodabux (BEL/OMB), Provincie Noord-Holland
Email: khodabuxe@noord-holland.nl
Website: http://www.noord-holland.nl
Phonenumber: 023-514 3852

Webservice

pnh_dataservice_protected_sites:Protected_Sites_-_Stiltegebieden

Webservice OGC:WFS CC-0 (1.0)

http://gisservices.noord-holland.nl/ags/services/pnh_dataservice_protected_sites/MapServer/WFSServer

OGC:WFS