Dataset

Parkeernormenkaart, voorstel 2020

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Gemeente Zaanstad (Gemeente)
Updated 10/05/2022 - 00:00
License CC-BY-NC (4.0)
Thema
  • Organisation and policy
Publicity level Public
Download metadata (XML/RDF)

Description

In de "Beleidsregels Parkeren bij ruimtelijke ontwikkelingen 2020" zijn gebiedsafhankelijke parkeernormen opgenomen. Deze gebiedsindeling is grotendeels op basis van verschillen in stedelijkheidsgraad (incl. stedelijke zone) tot stand gekomen. De 6 verschillende gebiedstypen zijn in bijlage 1 van deze nota opgenomen. Er zijn bovendien nog een drietal subtypen in de basisindeling waarvoor onder bepaalde voorwaarden de normen van een ander gebiedtype toepasbaar kunnen zijn.

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Visualisations

Gegenereerde grafische weergave

PNG CC-BY-NC (4.0)

Dit is een grafische representatie van de dataset die via het NationaalGeoregister.nl aangeboden wordt.

Het is mogelijk dat deze grafische representatie geen weerspiegeling van de data is, maar dient als ondersteunende afbeelding. Indien de dataset via een OGC:WMS service aangeboden wordt, is het mogelijk om zelf een grafische weergave van de dataset te genereren.

Source: https://geo.zaanstad.nl/geonetwork/srv/eng/resources.get?uuid=286b298e-9c9e-4071-8bfd-d6b56c45553f&fname=verkeer-parkeernormen_s.png
Gegenereerde grafische weergave

Webservices

geo:parkeerbeleid

OGC:WMS CC-BY-NC (4.0)

https://maps.zaanstad.nl/geoserver/wms?SERVICE=WMS

geo:parkeerbeleid

geo:parkeerbeleid

OGC:WFS CC-BY-NC (4.0)

https://maps.zaanstad.nl/geoserver/wfs?SERVICE=WFS

OGC:WFS

Downloads