Dataset

Bouwen op slappe grond - Zettingsgevoeligheid

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Gemeente Zaanstad
Bijgewerkt 01/05/2021
License CC-BY-NC (4.0)
Publicity level Public
  • Description
  • Webservice (2)
  • Download (2)
  • Relations
  • Metadata

Description

Deze dataset geeft de zettingsgevoeligheid weer van de bodem in Noord-Holland. De set vormt samen met drie andere datasets (betrouwbaarheid TNO-kaarten, dikte holoceen en opbarsting damwand) de informatie om de geschiktheid van de ondergrond voor bouwen op slappe grond en ondergronds bouwen te bepalen en hoort bij het onderzoeksrapport "Geschiktheidskaarten van de ondergrond voor bouwen in Noord-Holland". Voor het vervaardigen van het bestand is gebruik gemaakt van alle binnen en net buiten Noord-Holland beschikbare boringen in de DINO-database van TNO, en kaarten die kunnen helpen bij het begrenzen van bodem- en geologische structuren.

Contactinformatie
Naam: Sector Beleid en Kennisevaluatie, Provincie Noord-Holland
Email: geo-informatie@zaanstad.nl
Website: https://map62z:84/Person.aspx?guid=33546E39-7FDE-46D8-917F-01A8D5DF510A
Phonenumber: 14 075

Webservice

geo:bouwen_op_slappe_grond

Webservice OGC:WMS CC-BY-NC (4.0)

https://geo.zaanstad.nl/geoserver/wms?SERVICE=WMS

geo:bouwen_op_slappe_grond

geo:bouwen_op_slappe_grond

Webservice OGC:WFS CC-BY-NC (4.0)

https://geo.zaanstad.nl/geoserver/wfs?SERVICE=WFS

OGC:WFS