Dataset

Extensiveringsgebied intensieve veehouderij

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Limburg (Provincie)
Updated 10/05/2022 - 00:00
License Publiek domein
Thema
  • Agriculture
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

De extensiveringsgebieden zijn in het kader van het reconstructieplan (2004, 2006) precies begrensd aan de hand van o.a. (zeer) verzuringsgevoelige natuurgebieden en het stroomvoerend winterbed van de Maas. In POL2014 en Omgevingsverordening 2014 is deze begrenzing overgenomen, behalve voor enkele gebieden buiten de goud- of zilvergroene natuurzone of bronsgroene landschapszone waarvoor de functie van ecologische verbindingszone is komen te vervallen.

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Visualisations

Gegenereerde grafische weergave

PNG Publiek domein

Dit is een grafische representatie van de dataset die via het NationaalGeoregister.nl aangeboden wordt.

Het is mogelijk dat deze grafische representatie geen weerspiegeling van de data is, maar dient als ondersteunende afbeelding. Indien de dataset via een OGC:WMS service aangeboden wordt, is het mogelijk om zelf een grafische weergave van de dataset te genereren.

Source: https://portal.prvlimburg.nl/geodata/PROVINCIALE_BELEIDSPLANNEN/wms?BBOX=140000,280000,255000,455000&EXCEPTIONS=INIMAGE&VERSION=1.1.1&FORMAT=image/png&SERVICE=WMS&LAYERS=VERORD_EXTENSIVERING_V&REQUEST=GetMap&SRS=EPSG:28992&WIDTH=600&HEIGHT=800
Gegenereerde grafische weergave

Webservices

VERORD_EXTENSIVERING_V

OGC:WMS Publiek domein

https://portal.prvlimburg.nl/geodata/PROVINCIALE_BELEIDSPLANNEN/wms

OGC:WMS

VERORD_EXTENSIVERING_V

OGC:WFS Publiek domein

https://portal.prvlimburg.nl/geodata/PROVINCIALE_BELEIDSPLANNEN/wfs

OGC:WFS