Dataset

Extensiveringsgebied intensieve veehouderij

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Limburg
Updated 30/05/2021
License Publiek domein
Publicity level Public
  • Description
  • Webservice (2)
  • Relations
  • Metadata

Description

De extensiveringsgebieden zijn in het kader van het reconstructieplan (2004, 2006) precies begrensd aan de hand van o.a. (zeer) verzuringsgevoelige natuurgebieden en het stroomvoerend winterbed van de Maas. In POL2014 en Omgevingsverordening 2014 is deze begrenzing overgenomen, behalve voor enkele gebieden buiten de goud- of zilvergroene natuurzone of bronsgroene landschapszone waarvoor de functie van ecologische verbindingszone is komen te vervallen.

Contactinformatie
Name: Kirsten Demacker, Provincie Limburg
Email: kmw.demacker@prvlimburg.nl
Website: https://www.limburg.nl
Phonenumber: 06-46974305

Webservice

VERORD_EXTENSIVERING_V

Webservice OGC:WMS Publiek domein

https://portal.prvlimburg.nl/geodata/PROVINCIALE_BELEIDSPLANNEN/wms?

OGC:WMS

VERORD_EXTENSIVERING_V

Webservice OGC:WFS Publiek domein

https://portal.prvlimburg.nl/geodata/PROVINCIALE_BELEIDSPLANNEN/wfs?

OGC:WFS