Dataset

BRO Digital Geological Model (DGM)

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Nederlandse Organisatie voor toegepast-natuurwetenschappelijk onderzoek TNO
Bijgewerkt 11/04/2021
License CC-0 (1.0)
Publicity level Public
  • Description
  • Webservice (2)
  • Relations
  • Metadata

Description

Ok

The link(s) with this dataset have been checked and lead to data.

Close

Het Digital Geological Model (DGM) v1.3 is een
door TNO Geological Survey of the Netherlands ontwikkeld digitaal
model van de ondergrond van het Nederlandse vasteland tot een
diepte van ca. 500 meter. Het DGM geeft door middel van ESRI-grids
en shapes inzicht in het voorkomende diepteligging en de dikte van
geologische eenheden alsook in de ligging van breuken.Het DGM is
gebaseerd op de nieuwe lithostratigrafische indeling van de
Formaties van het Boven-Tertiair en Kwartair. De gecombineerde
seismo-lithostratigrafische indeling is gebruikt voor alle eenheden
ouder dan Boven-Tertiair met uitzondering van afzettingen uit het
Krijt in Zuid-Limburg. Het DGM wordt in opdracht van TNO Geological
Survey of the Netherlands periodiek onderhouden; DGM v1.3 vervangt
DGM v1.2. Belangrijke wijzigingen ten opzichte van de voorgaande
versie betreffen:een herziening van de interpretatie in de
provincie Noord-Holland en het noordelijke deel van Zuid-Holland;
een herziening van de breukenkaart in Zuid Limburg. Verspreid over
het land is daarnaast de selectieset van boringen op beperkte
schaal aangevuld met waardevolle nieuwe boringen; zijn boringen uit
de selectieset verwijderd; en zijn stratigrafische interpretaties
waar nodig bijgesteld.Tevens is het model aangevuld met
betrouwbaarheidsgrids. Met de betrouwbaarheidsgrids wordt inzicht
gegeven in de kwaliteit van de gemodelleerde vlakken van het DGM
lagenmodel waarmee de gebruiker zich een oordeel kan vormen over de
toepasbaarheid van de vlakken. Tevens wordt de kans op voorkomenvan iedere Formatie weergegeven.

Contactinformatie
Naam: TNO Geologische Dienst Nederland
Email: info@bro.nl
Website: http://www.dinoloket.nl

Webservice

1

Webservice OGC:WMS CC-0 (1.0)

https://www.broinspireservices.nl/arcgis/services/inspire/inspire_dgm_rd/MapServer/WMSServer?request=GetCapabilities&service=WMS&version=1.3.0

accessPoint

1

Webservice ATOM CC-0 (1.0)

https://www.broinspireservices.nl/atom/dgm.atom

accessPoint