Dataset

Asbest Gebouwen Scholen

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Rijkswaterstaat
Bijgewerkt 10/04/2021
License Publiek domein
Publicity level Public
  • Description
  • Webservice (1)
  • Relations
  • Metadata

Description

Ok

The link(s) with this dataset have been checked and lead to data.

Close

In de respons op de enquête meldt 79 % van de scholen een bouwjaar van vóór 1994. Van deze scholen zegt 40 % dat ooit een asbestinventarisatie is uitgevoerd en bijna de helft daarvan was recent (minder dan twee jaar geleden). Bij 81 % van de geïnventariseerde scholen is asbest aangetroffen. In 37 % werd geadviseerd om direct (een deel van) het aangetroffen asbest te verwijderen. In 58 % van de gevallen is daaraan gehoor gegeven. Begin 2011 verzuimde een school in Amsterdam om asbest te inventariseren, waardoor kinderen en leerkrachten werden blootgesteld aan asbestvezels. In de TK is toen besloten dat we alle scholen vragen om hun gebouwen op asbest te inventariseren, ook als geen sprake is van sloop-, verbouwings- of renovatiewerkzaamheden

Contactinformatie
Naam: Kenniscentrum infomil
Email: informatiepuntwvl@rws.nl

Webservice

rivm_2016_v_scholenasbest

Webservice OGC:WMS Publiek domein

http://geodata.rivm.nl/geoserver/alo/wms?

rivm scholen asbest