Dataset

PRS Kaart 10 Regionale uitwerking

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Provincie Utrecht (Provincie)
Updated 12/06/2021
License Publiek domein
Publicity level Public
  • Description
  • Webservice (1)
  • Relations
  • Metadata

Description

Het provinciale stedelijke programma in deze Structuurvisie is opgebouwd uit stedelijke programma’s per regio en per gemeente. Bij het opstellen van de PRS in 2012 zijn deze programma’s in overleg met de (regionaal samenwerkende) gemeenten tot stand gekomen. De Regio’s Utrecht (BRU) en Amersfoort hebben daartoe het ‘Regiodocument BRU’ respectievelijk de ‘Integrale gebiedsuitwerking Eemland, bijstelling 2011’ opgesteld. Specifiek voor bedrijventerreinen zijn in 2012 regionale convenanten vastgesteld waarin afspraken zijn gemaakt over de herstructurering van bestaande en de planning van nieuwe bedrijventerreinen (inclusief fasering en segmentering). Wij hebben bij de totstandkoming van de stedelijke programma’s in 2013 zoveel mogelijk van deze documenten gebruik gemaakt.

Contactinformatie
Name: Swager, Jasper, Provincie Utrecht
Email: GIS@provincie-utrecht.nl
Website: https://www.provincie-utrecht.nl

Webservice

NL.IMRO.9926.SV1904PRS-GC01/10

Webservice OGC:WMS Publiek domein

http://afnemers.ruimtelijkeplannen.nl/vvvp-wms/NL.IMRO.9926.SV1904PRS-GC01?REQUEST=GetCapabilities&service=WMS&

OGC:WMS