Dataset

Intrinsieke nutrientenkringloop toplaag bodem (relatief)

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijk)
Updated 03/14/2024 - 00:00
License Publiek domein
Thema
  • Nature and environment
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

Wat ziet U: De nutrientenhuishouding in de bovenste 20 cm van de bodem, obv samengestelde indicatorenset.

Belangrijk voor: alle groene functies van de bodem (landbouw in de eerste plaats, maar ook voor recreatie, natuur, parken en tuinen, en voor drinkwaterwinning)

Wat is de waarde: nutrienten zijn nodig voor de groei van planten. Een goede nutrientenhuishouding kenmerkt zich door het binden, loslaten en doorgeven van nutrienten op een gedoseerde wijze, zodat planten profiteren, maar het grondwater schoon blijft. De bodem heeft het vermogen om nutrienten te leveren, door verwering van minerale delen en oxidatie van organische stof.

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Webservices

rivm_r2_gm_nutrcycl

OGC:WMS Publiek domein

https://data.rivm.nl/geo/ank/wms

OGC:WMS

Downloads

dank__rivm_r2_gm_nutrcycl

OGC:WCS Publiek domein

OGC:WCS