Dataset

Mobiliteitsvisie - Kwaliteitsnet Goederenvervoer Bedrijventerreinen

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Provincie Utrecht (Provincie)
Bijgewerkt 11/04/2021
License CC-0 (1.0)
Publicity level Public
  • Description
  • Download (2)
  • Documentation (4)
  • Relations
  • Metadata

Description

Ok

The link(s) with this dataset have been checked and lead to data.

Close

Alle locaties waar bedrijven zijn gevestigd die belangrijk zijn voor goederenvervoer. Er vindt geen actualisatie van de data plaats.
Voor de gemeente Vijfheerenlanden, die sinds 1 januari 2019 deel uitmaakt van de provincie Utrecht, is nog geen data beschikbaar.

Landing page: https://ckan.dataplatform.nl/dataset/mobiliteitsvisie-kwaliteitsnet-goederenvervoer-bedrijventerreinen

Contactinformatie
Naam: http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Dataplatform
Email: support@civity.nl