Dataset

Gemeten Stikstofdioxide concentraties in buitenlucht.

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu
Bijgewerkt 26/04/2021
License Publiek domein
Publicity level Public
  • Description
  • Webservice (1)
  • Relations
  • Metadata

Description

Ruwe ongevalideerde uurwaarden stikstofdioxide (NO2) op grondniveau in de buitenlucht gemeten in het Landelijk Meetnet Luchtkwalteit (LML).

Stikstofdioxide is een bruin gas. Blootstelling aan stikstofdioxide (NO2) hangt samen met een verminderde longfunctie, een toename van luchtwegklachten en astma-aanvallen en een verhoogde gevoeligheid voor infecties. De concentratie van stikstofdioxide (NO2) in Nederland neemt toe vanuit het noorden naar het zuiden. Verkeer is een belangrijke bron van stikstofdioxide. Langs drukke verkeerswegen in vooral de Randstad en het zuiden van Nederland wordt de wettelijke norm (40 microgram/m3 gemiddeld over een jaar) overschreden. Daarnaast ontstaat NO2 uit een reactie tussen stikstofmonoxide en ozon. Het weer en de verkeersdrukte hebben grote invloed op de concentratie.

Contactinformatie
Naam: RIVM
Email: geodata@rivm.nl

Webservice

Gemeten Stikstofdioxide concentraties in buitenlucht

Webservice OGC:WMS Publiek domein

https://inspire.rivm.nl/sos/eaq/#map?request=GetCapabilities

accessPoint