Dataset

Omgevingsvisie- Gelders natuurnetwerk windturbines onder voorwaarden mogelijk, provincie Gelderland

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Gelderland
Bijgewerkt 16/05/2021
License Publiek domein
Publicity level Public
  • Description
  • Webservice (2)
  • Download (1)
  • Relations
  • Metadata

Description

Uitzonderingen op het verbod op nieuwvestiging van windturbines binnen het Gelders natuurnetwerk GNN is onder voorwaarden mogelijk. Voor een beperkt aantal ontwikkelingen wordt een uitzondering gemaakt, alleen in de voor die functies minst kwetsbare natuur. Voor het plaatsen van windturbines is een verkenningsgebied geformuleerd. Het actualisatieplan is door Provinciale Staten op 19 december 2018 vastgesteld.

Contactinformatie
Naam: ProvincieLoket, Provincie Gelderland
Email: provincieloket@gelderland.nl
Website: http://www.gelderland.nl
Phonenumber: (026) 359 9999

Webservice

geo_admin.geo.POVI_GNN_windturbines_voorw

Webservice OGC:WMS Publiek domein

https://geoservices.gelderland.nl/gisserver/services/NGR/NGR_Visie/MapServer/WMSServer

OGC:WMS

geo_admin.geo.POVI_GNN_windturbines_voorw

Webservice OGC:WFS Publiek domein

https://geoservices.gelderland.nl/gisserver/services/NGR/NGR_Visie/MapServer/WFSServer

OGC:WFS

Download

Omgevingsvisie Compleet

Download ZIP Publiek domein

download