Dataset

Structuurvisie - Basisnet beroepsvaart en staandemastroutes

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Noord-Holland
Bijgewerkt 11/04/2021
License Publiek domein
Publicity level Public
  • Description
  • Webservice (2)
  • Relations
  • Metadata

Description

Ok

The link(s) with this dataset have been checked and lead to data.

Close

Kaartlaag Structuurvisie Noord-Holland 2040. Op de kaart is het aangewezen basisnet voor de beroepsvaart te zien alsook staandemastroutes. Zie ook paragraaf 6.3 in de Structuurvisie Noord-Holland 2040. Op 28 september 2015 hebben PS bij voordracht 74-2015 (verseon 179956/ 659098) een aantal kaartlagen gewijzigd. De overige kaartlagen bleven daarbij ongewijzigd.

Contactinformatie
Naam: Joop Kilian (BEL/VV), Provincie Noord-Holland
Email: kilianj@noord-holland.nl
Website: https://www.noord-hollland.nl
Phonenumber: 023-5144698

Webservice

Structuurvisie - Basisnet beroepsvaart en staandemastroutes

Webservice OGC:WMS Publiek domein

http://gisservices.noord-holland.nl/ags/services/pnh_dataservice_sv/MapServer/WMSServer?request=GetCapabilities&service=WMS

OGC:WMS

Structuurvisie_-_Basisnet_beroepsvaart_en_staandemastroutes

Webservice OGC:WFS Publiek domein

http://gisservices.noord-holland.nl/ags/services/pnh_dataservice_sv/MapServer/WFSServer?request=GetCapabilities&service=WFS

OGC:WFS