Dataset

Clusters magnetische velden - hoogspanningslijnen

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Provincie Utrecht (Provincie)
Updated 22/06/2021
License Publiek domein
Publicity level Public
  • Description
  • Documentation (1)
  • Webservice (2)
  • Relations
  • Metadata

Description

Clusters (omtreklijn) gebaseerd op gemeentegrenzen. Per cluster zijn de aantallen woningen en gevoelige bestemmingen per GES-score geteld. Er is onderscheid gemaakt in bovenleiding (B) en onderleiding (O). Bij de gevoelige bestemmingen is onderscheid gemaakt in 3 categorien: Ziekenhuizen (Z), Scholen en dagverblijven voor jeugd (S), Verpleeg en verzorgingshuizen (V).

Contactinformatie
Name: Bosch, Hans van den, Provincie Utrecht
Email: GIS@provincie-utrecht.nl
Website: http://www.provincie-utrecht.nl

Documentation

landingpage

Documentation HTML Publiek domein

landingpage

Webservice

Clusters_straling_hoogspanningslijnen

Webservice OGC:WFS Publiek domein

https://services.geodata-utrecht.nl/geoserver/m01_4_overlast_hinder_mgkp/wfs

OGC:WFS

Clusters_straling_hoogspanningslijnen

Webservice OGC:WMS Publiek domein

https://services.geodata-utrecht.nl/geoserver/m01_4_overlast_hinder_mgkp/wms

OGC:WMS