Dataset

Routenetwerk Fietsknooppunten Groningen (routes)

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Provincie Groningen (Provincie)
Updated 16/10/2021
License Publiek domein
Publicity level Public
  • Information
  • Data sources
Download metadata (XML/RDF)

Description

Dit bestand bevat de routes van het Routenetwerk Fietsknooppunten Groningen. Fietsroutenetwerken zijn gebaseerd op een fijnmazig netwerk van rustige paden en wegen, die bij elkaar komen in genummerde knooppunten. Elk knooppunt binnen een netwerk heeft een tweecijferig nummer. Tussen knooppunten lopen verbindingsroutes die in twee richtingen doorlopend zijn bewegwijzerd met zogenaamde tracéborden. Op een knooppunt zelf geeft een knooppuntbord de keuzemogelijkheden weer

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Webservices

RoutesFietsknooppuntennetwerkGroningen

OGC:WMS Publiek domein

https://geoservices.provinciegroningen.nl/server/services/Economie/ToerismeRecreatie/MapServer/WmsServer

OGC:WMS

Economie_ToerismeRecreatie:RoutesFietsknooppuntennetwerkGroningen

OGC:WFS Publiek domein

https://geoservices.provinciegroningen.nl/server/services/Economie/ToerismeRecreatie/MapServer/WFSServer

OGC:WFS