type-icon

Dataset

Omgevingsvisie- Windenergie aandachtsgebied, provincie Gelderland

Permanent linkCopied
Owner Gelderland
License Publiek domein
Bijgewerkt 02/01/2021
Status Available
Gepubliceerd Yes
  • Description
  • Webservice (2)
  • Downloadable files (1)
  • Relations
  • Metadata

Description

Ok

The link(s) with this dataset have been checked and lead to data.

Close

In diverse gebieden zijn specifieke objecten die aandacht vragen bij de ontwikkeling van een windturbinepark. In deze gebieden is het gesprek met de juiste partijen nodig om de (on)mogelijkheden in een zo vroeg mogelijk stadium duidelijk te krijgen. Het gaat om zones rondom de volgende objecten:
• buisleidingen;
• hoogspanningsleidingen;
• bebouwde kommen, met uitzondering van bedrijventerreinen;
• spoorwegen;
• rijkswegen;

De plaatsing van windturbines kan rondom deze objecten beperkt worden door wettelijke normen. De provincie zal niet meewerken aan ruimtelijke planvorming indien niet voldaan wordt aan wettelijke normen. De indicatieve zones die bij deze objecten als aandachtsgebied zijn aangegeven, zijn afhankelijk van de hoogte en het type windturbine dat gehanteerd wordt. Dit zal variëren per project. Het actualisatieplan is door Provinciale Staten op 19 december 2018 vastgesteld.

Contactinformatie
Naam: ProvincieLoket, Provincie Gelderland
Email: provincieloket@gelderland.nl
Website: http://www.gelderland.nl
Phonenumber: (026) 359 9999

Webservice

geo_admin.geo.POVI_Windenergie_aandachtsgeb

Webservice OGC:WMS Publiek domein

https://geoservices.gelderland.nl/gisserver/services/NGR/NGR_Visie/MapServer/WMSServer

OGC:WMS

geo_admin.geo.POVI_Windenergie_aandachtsgeb

Webservice OGC:WFS Publiek domein

https://geoservices.gelderland.nl/gisserver/services/NGR/NGR_Visie/MapServer/WFSServer

OGC:WFS

Downloadable files

Omgevingsvisie Compleet

Downloadable files ZIP Publiek domein

download