Dataset

PRV kaart 8 Verkeer en Vervoer

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Provincie Utrecht (Provincie)
Bijgewerkt 30/05/2021
License Publiek domein
Publicity level Public
  • Description
  • Webservice (1)
  • Relations
  • Metadata

Description

Gemotoriseerde luchtvaartactiviteiten op een luchtvaartterrein zijn binnen een afstand van 500 m van woningen en andere geluidsgevoelige bestemmingen niet mogelijk. Hiervan kan worden afgeweken indien wordt aangetoond dat de beoogde luchtvaartactiviteiten geen negatieve effecten hebben op de leefomgevingskwaliteit van de woningen. Bij het voorgenomen gebruik mogen er geen woningen of andere geluidsgevoelige bestemmingen binnen de 48 Lden contour (komen te ) liggen. Voor wat betreft externe veiligheid: bij het voorgenomen gebruik mogen er geen kwetsbare objecten binnen de 10-6 Externe Veiligheidscontour (komen te) liggen. Daarnaast zijn gemotoriseerde luchtvaartactiviteiten op luchtvaartterreinen niet mogelijk indien de kernkwaliteiten rust en stilte van de stiltegebieden, het NNN en de gebieden binnen de groene contour significant worden aangetast

Contactinformatie
Naam: Swager, Jasper, Provincie Utrecht
Email: GIS@provincie-utrecht.nl
Website: https://www.provincie-utrecht.nl

Webservice

NL.IMRO.9926.PV1612PRV/8

Webservice OGC:WMS Publiek domein

http://afnemers.ruimtelijkeplannen.nl/vvvp-wms/NL.IMRO.9926.PV1904PRV-GC01?REQUEST=GetCapabilities&service=WMS&

OGC:WMS