Dataset

RWS legger - Stroomgeleidingsobject

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Rijkswaterstaat (Rijk)
Updated 05/24/2024 - 00:00
License CC-0 (1.0)
Thema
  • Spatial planning
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

In de Legger rijkswaterstaatswerken zijn vaarwegen, nevengeulen, kunstwerken, oevers en regionale waterkeringen beschreven. Sinds de invoering van de Waterwet is het verplicht om alle rijkswaterstaatswerken hierin op te nemen. De legger bestaat uit kaarten die de ligging, vorm, afmeting en constructie van deze objecten beschrijft. Dit wordt de 'normatieve' toestand genoemd. Het gaat dan bijvoorbeeld om de vereiste bodemdiepte van een kanaal of de minimale volumeberging van een nevengeul. Voor het aanpassen van de Legger is er een Leggerbesluit nodig. De eerste Legger rijkswaterstaatswerken is vastgesteld in 2012. In oktober 2014 is de Legger geactualiseerd. In 2022 werd de Legger rijkswaterstaatwerken opnieuw geactualiseerd, enkel binnen het rivierengebied. Uitgevoerde rivierverruimende- en KRW (kader richtlichtlijn water) -projecten in de uiterwaarden zijn daarbij in de legger opgenomen.

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Location and time

Temporal coverage

Relations

Comparable datasets

Metadata

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Visualisations

Gegenereerde grafische weergave

JPEG CC-0 (1.0)

Dit is een grafische representatie van de dataset die via het NationaalGeoregister.nl aangeboden wordt.

Het is mogelijk dat deze grafische representatie geen weerspiegeling van de data is, maar dient als ondersteunende afbeelding. Indien de dataset via een OGC:WMS service aangeboden wordt, is het mogelijk om zelf een grafische weergave van de dataset te genereren.

Source: https://maps.rijkswaterstaat.nl/dataregister-publicatie/srv/api/records/7bc691af-d4f5-490d-8454-964345d234af/attachments/small.jpg
Gegenereerde grafische weergave

Webservices

rws_legger

ArcGIS Map Service CC-0 (1.0)

https://geo.rijkswaterstaat.nl/arcgis/rest/services/GDR/rws_legger/MapServer

ArcGIS MapService

rws_legger

ArcGIS Map Preview CC-0 (1.0)

https://geo.rijkswaterstaat.nl/arcgis/rest/services/GDR/rws_legger/FeatureServer

ArcGIS FeatureService

stroomgeleidingsobject_legger

OGC:WMS CC-0 (1.0)

https://geo.rijkswaterstaat.nl/services/ogc/gdr/rws_legger/ows?service=WMS&request=getcapabilities&version=1.3.0

accessPoint

rws_legger:stroomgeleidingsobject_legger

OGC:WFS CC-0 (1.0)

https://geo.rijkswaterstaat.nl/services/ogc/gdr/rws_legger/ows?service=WFS&request=getcapabilities&version=2.0.0

accessPoint

Downloads