Dataset

Omgevingsverordening, Waterwinning voor menselijke consumptie (Waterwingebied, Grondwaterbeschermingsgebied en Boringsvrije zone)

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Noord-Brabant (Provincie)
Updated 03/29/2024 - 00:00
License CC-0 (1.0)
Thema
  • Organisation and policy
  • Nature and environment
  • Spatial planning
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

Dit bestand bevat de beschermingszones grondwaterwinning menselijke consumptie: de 25- en 100- jaarszones zijn samengevoegd tot de grondwaterbeschermingsgebieden.

Bij de Boringsvjie zones, dient de beschermende kleilaag beschermd te worden met oog op voorkoming van verontreiniging.
Waterwingebied: weergeven van de gebieden met de grootste mate van bescherming voor het grondwater qua regelgeving ten behoeve van de waterwinning.

Landing page: https://www.brabant.nl/omgevingsverordening%5EMeer%20informatie%20is%20te%20vinden%20op%20het%20provinciale%20webadres

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Downloads