Dataset

Actuele Luchtkwaliteitsindex (LKI) in Nederland

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijk)
Updated 03/14/2024 - 00:00
License Publiek domein
Thema
  • Health risks
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

Deze kaart geeft de actuele status van de luchtkwaliteit in Nederland. Elk uur wordt deze informatie ververst. De luchtkwaliteitsindex is de uitkomst van een rekenmethode. Deze index bestaat uit een weging van drie stoffen (alle drie berekend en geijkt aan metingen). De stoffen zijn: fijn stof (PM10), ozon (O3) en stikstofdioxide (NO2). De informatie hierover is gebundeld en zo komt men tot één getal, tussen 1 (weinig luchtverontreiniging) en 11 (veel luchtverontreiniging). Om het geheel overzichtelijker te presenteren zijn er ook kleurcodes aan toegevoegd (blauw, geel, oranje en rood). Deze classificaties zijn gebaseerd op kennis over de gezondheidseffecten van deze stoffen.

De index is ontwikkeld door het RIVM. Vanuit de GGD'en kwam het verzoek om duidelijke luchtkwaliteitsinformatie te bieden. Bovendien was er behoefte aan begrijpelijke handelingsadviezen als de luchtkwaliteit te wensen over laat.

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Webservices

actueel_lki

OGC:WMS Publiek domein

https://data.rivm.nl/geo/lucht/wms

actueel_lki