Dataset

Onderzoeksgebieden planMER windenergie provincie Utrecht

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Provincie Utrecht (Provincie)
Updated 03/14/2024 - 00:00
License Onbekende licentie
Thema
  • Nature and environment
Publicity level Restricted
Metadata Download (XML/RDF)

Description

De dataset geeft de overzichtskaart weer uit het (op te stellen) planMER windenergie provincie Utrecht. Op de overzichtskaart zijn de onderzoeksgebieden aangegeven. De afkorting planMER staat voor plan-milieueffectrapport. (zie gebruiksbeperkingen voor gebruik van deze data!)

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Visualisations

Gegenereerde grafische weergave

PNG Onbekende licentie

Dit is een grafische representatie van de dataset die via het NationaalGeoregister.nl aangeboden wordt.

Het is mogelijk dat deze grafische representatie geen weerspiegeling van de data is, maar dient als ondersteunende afbeelding. Indien de dataset via een OGC:WMS service aangeboden wordt, is het mogelijk om zelf een grafische weergave van de dataset te genereren.

Source: https://services.geodata-utrecht.nl/geoserver/m01_3_energie_klimaat_lucht/wms?request=GetMap&service=WMS&SRS=EPSG:28992&CRS=EPSG:28992&bbox=112656.06,436541.64,173834.94,482076.36&width=600&height=446&format=image/png&styles=&layers=Onderzoeksgebieden_planMER_windenergie_provincie_Utrecht
Gegenereerde grafische weergave

Webservices

Onderzoeksgebieden_planMER_windenergie_provincie_Utrecht

OGC:WFS Onbekende licentie

https://services.geodata-utrecht.nl/geoserver/m01_3_energie_klimaat_lucht/wfs

OGC:WFS

Onderzoeksgebieden_planMER_windenergie_provincie_Utrecht

OGC:WMS Onbekende licentie

https://services.geodata-utrecht.nl/geoserver/m01_3_energie_klimaat_lucht/wms

OGC:WMS

Documentation

landingpage

HTML Onbekende licentie
Download: https://download.geodata-utrecht.nl/download/vector/df68e7dc-59f0-43ec-b4f9-c9e73e3d77f9

landingpage