Dataset

Totale potentie aardwarmte uit aquifers, as-is

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Nederlandse Organisatie voor toegepast-natuurwetenschappelijk onderzoek TNO (Overig)
Updated 04/09/2024 - 00:00
License CC-BY (4.0)
Thema
  • Economy
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

De overzichtskaart 'in situ warmte' toont de totale hoeveelheid energie in 29 afzonderlijke aquifers in relatie tot de oppervlaktetemperatuur in GJ/m2, berekend volgens de methode van Muffler and Cataldi (1978). Meer informatie over de kaart en de berekeningsmethode is te vinden op www.thermogis.nl

Landing page: https://www.thermogis.nl/beschikbaarheid-data

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Webservices

er-c:RenewableAndWastePotentialCoverage

OGC:WMS CC-BY (4.0)

https://www.gdngeoservices.nl/inspire/geoserver/geothermal_as_is/ows?request=GetCapabilities&service=WMS

accessPoint

er-c:RenewableAndWastePotentialCoverage

ATOM CC-BY (4.0)

https://www.gdngeoservices.nl/inspire/geoserver/download/geothermal_as_is/services.xml

accessPoint