Dataset

Nationaal Beschermde Gebieden (CDDA) (as-is)

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (Rijk)
Updated 09/05/2023 - 00:00
License Onbekende licentie
Thema
  • Organisation and policy
  • Nature and environment
  • Soil
Publicity level Restricted
Metadata Download (XML/RDF)

Description

In deze dataset is de zogeheten common database of designated areas (cdda) weergegeven. Deze database is onderdeel van de jaarlijkse rapportage vanuit Nederland aan de EEA. De cdda bestaat uit de natura2000 gebieden, de nationale parken en het natuur netwerk nederland.

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Webservices

Beschermde Gebieden (CDDA) (INSPIRE geharmoniseerd) - WMS

OGC:WMS Onbekende licentie

https://service.pdok.nl/rvo/beschermde-gebieden/cdda/wms/v1_0?request=GetCapabilities&service=WMS

accessPoint

Beschermde gebieden - CDDA (INSPIRE geharmoniseerd) WFS

OGC:WFS Onbekende licentie

https://service.pdok.nl/rvo/beschermde-gebieden/cdda/wfs/v1_0?request=GetCapabilities&service=WFS

Beschermde gebieden - CDDA (INSPIRE geharmoniseerd) WFS

Beschermde gebieden - CDDA (INSPIRE geharmoniseerd) ATOM

ATOM Onbekende licentie

https://service.pdok.nl/rvo/beschermde-gebieden/cdda/atom/index.xml

Beschermde gebieden - CDDA (INSPIRE geharmoniseerd) ATOM