Dataset

ARCHIEF - Omgevingsbeleid - werkingsgebied Recreatieve vaarverbinding

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Provincie Zuid-Holland (Provincie)
Updated 07/06/2024 - 00:00
License Publiek domein
Thema
  • Organisation and policy
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

Vigerend Omgevingsbeleid geconsolideerd, in werking per 1 april 2023. Visie en verordening vastgesteld door Provinciale Staten (PS) per 8 maart 2023, het programma vastgesteld door Gedeputeerde Staten (GS) per 24 januari 2023.

Ter informatie: Werkingsgebieden bestaan uit onderverdelingen. De totale geometrie van het werkingsgebied is de optelling c.q. aggregatie van de verschillende onderverdelingen. In de tabel onder de kolom Werkingsgebied vindt u de zuivere naam voor het werkingsgebied.

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Visualisations

Gegenereerde grafische weergave

PNG Publiek domein

Dit is een grafische representatie van de dataset die via het NationaalGeoregister.nl aangeboden wordt.

Het is mogelijk dat deze grafische representatie geen weerspiegeling van de data is, maar dient als ondersteunende afbeelding. Indien de dataset via een OGC:WMS service aangeboden wordt, is het mogelijk om zelf een grafische weergave van de dataset te genereren.

Source: https://geodata.zuid-holland.nl/geoserver/omgevingsbeleid/wms?service=WMS&version=1.1.0&request=GetMap&layers=omgevingsbeleid%3ARECREATIEVE_VAARVERBINDING&bbox=60986.71599999815%2C410419.625%2C125596.84299999848%2C479054.73600000143&width=722&height=768&srs=EPSG%3A28992&format=image%2Fpng
Gegenereerde grafische weergave

Webservices

RECREATIEVE_VAARVERBINDING

OGC:WMS Publiek domein

https://geodata.zuid-holland.nl/geoserver/omgevingsbeleid/wms?request=GetCapabilities

accessPoint

RECREATIEVE_VAARVERBINDING

OGC:WFS Publiek domein

https://geodata.zuid-holland.nl/geoserver/omgevingsbeleid/wfs?request=GetCapabilities

accessPoint

Data schemes

Omgevingsbeleid - RECREATIEVE_VAARVERBINDING feature catalogus

JSON Publiek domein
name type description legend
name UUID nvarchar

Legend

type UUID van onderverdeling
name ID nvarchar

Legend

type ID van onderverdeling
name Onderverdeling nvarchar

Legend

:

type Naam van onderverdeling
name symbol nvarchar

Legend

type Code voor de opmaak (deze correspondeert met de symboolcode in de SLD van IMRO)
name Werkingsgebied nvarchar

Legend

type Naam van werkingsgebied
name UUID_Werkingsgebied nvarchar

Legend

type UUID van werkingsgebied
name Begin_Geldigheid datetime2

Legend

type Datum inwerkingtreding
name Eind_Geldigheid datetime2

Legend

type Datum niet meer in werking
name Created_By nvarchar

Legend

type Aangemaakt door (leeg)
name Created_Date datetime2

Legend

type Aanmaakdatum
name Modified_By nvarchar

Legend

type Gewijzigd door (leeg)
name Modified_Date datetime2

Legend

type Wijzigingsdatum
name PS_Datum datetime2

Legend

type Datum vaststelling door Provinciale Staten

Click on a for more information about the type.