Dataset

Hemelhelderheid in nachtelijke uren (vlakken)

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Overijssel (Provincie)
Bijgewerkt 26/04/2021
License CC-0 (1.0)
Publicity level Public
  • Description
  • Documentation (2)
  • Webservice (2)
  • Relations
  • Metadata

Description

De mate van hemelhelderheid in nachtelijke uren wordt weergegeven. Lichthinder wordt verbonden met gebiedskenmerken om zo donkerte als kwaliteit recht te doen. De vlakdekkende waarden voor hemelhelderheid (in milli candelas per vierkant meter) zijn gegenereerd op basis van interpolatie van de samengevatte originele meetpuntgegevens en her classificatie. Ter indicatie komt een hemelhelderheid van minder dan 0,50 mcd/m2 overeen met de hemelhelderheid zoals gemeten op het centrale deel van de Veluwe.

Contactinformatie
Naam: team Data, Informatie, GIS en Innovatie, Provincie Overijssel
Email: kennishub@overijssel.nl
Website: https://www.overijssel.nl

Documentation

landingpage

Documentation HTML CC-0 (1.0)

landingpage

Webservice

B4_Hemelhelderheid_nachtelijke_uren

Webservice OGC:WFS CC-0 (1.0)

https://services.geodataoverijssel.nl/geoserver/B43_luchtverontreiniging/wfs

OGC:WFS

B4_Hemelhelderheid_nachtelijke_uren

Webservice OGC:WMS CC-0 (1.0)

https://services.geodataoverijssel.nl/geoserver/B43_luchtverontreiniging/wms

OGC:WMS