Dataset

Bedrijven; bedrijfstak, grootteklasse, leeftijd

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Centraal Bureau voor de Statistiek
Bijgewerkt 12/06/2021
License CC-BY (4.0)
Publicity level Public
  • Description
  • Webservice (2)
  • Relations
  • Metadata

Description

Deze tabel bevat gegevens over het aantal bedrijven en instellingen naar economische hoofdactiviteit, gebaseerd op de Standaard Bedrijfsindeling 2008 (SBI 2008). De SBI is in deze tabel beperkt tot een aantal 1- en 2-digit bedrijfstakken. De bedrijven zijn verder ingedeeld naar bedrijfsgrootte op basis van het aantal werkzame personen en bedrijfsleeftijd. Dit is de bedrijvenpopulatie van Nederland. De bedrijvenpopulatie is een momentopname op de eerste dag van elk jaar.

Deze tabel wordt hier gepubliceerd voor het programma ‘MKB en Ondernemerschap’.

Gegevens beschikbaar vanaf: januari 2014.

Status van de cijfers: De cijfers tot en met 2018 zijn definitief, de cijfers over 2019 zijn nader voorlopig en de cijfers over 2020 zijn voorlopig.

Wijzigingen per 25 november 2020: Cijfers van 2020 zijn toegevoegd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers? De cijfers over 2021 worden medio 2021 gepubliceerd.

Landing page: https://mkbstatline.cbs.nl/portal.html?_la=nl&_catalog=MKB&tableId=48046NED

Contactinformatie
Naam: Centraal Bureau voor de Statistiek
Email: infoservice@cbs.nl

Webservice

API

Webservice JSON CC-BY (4.0)

https://dataderden.cbs.nl/ODataApi/OData/48046NED

Aantal bedrijven bedrijfstakken, grootteklasse en leeftijd.

Feed

Webservice ATOM CC-BY (4.0)

https://dataderden.cbs.nl/ODataFeed/OData/48046NED

Aantal bedrijven bedrijfstakken, grootteklasse en leeftijd.