Dataset

NWB Vaarwegen - Routesysteem (RWS)

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Rijkswaterstaat (Rijk)
Updated 04/06/2024 - 00:00
License CC-0 (1.0)
Thema
  • Transport
  • Water
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

In deze dataset de NWB Vaarwegen met routesleutel. Een geografische uitsnede van het vaarwegenbestand voorzien van en routesleutel op basis van een meetlat die gebaseerd is op de geografische lengte van de vaarwegen. Het betreft de vaarwegvakken van de bevaarbare waterwegen voor de beroeps- en recreatievaart in Nederland met een minimale doorvaarhoogte van 2,45 meter en een minimale diepgang van 1,10 meter. De vaarwegen worden maandelijks door CIV beschikbaar gesteld. De nationale vaarwegen zijn ook een onderdeel van Het Nationaal Wegen Bestand (NWB).

Meer informatie en nieuws over het NWB is te vinden op https://nationaalwegenbestand.nl/

Vertegenwoordigers van gemeenten, provincies, waterschappen en Rijkswaterstaat zijn gestart met het ontwerpen en organiseren van de samenwerking rondom het NWB. In het kader van deze doorontwikkeling van het NWB, komen wij graag in contact met u, de NWB gebruiker. Daarom vragen wij u een email te sturen met uw contactgegevens naar het volgende adres: nwb@rws.nl

Landing page: https://www.rijkswaterstaat.nl/zakelijk/zakendoen-met-rijkswaterstaat/werkwijzen/werkwijze-in-gww/data-eisen-rijkswaterstaatcontracten/nationaal-wegenbestand.aspx

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Location and time

Temporal coverage

Relations

Comparable datasets

Metadata

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Visualisations

Gegenereerde grafische weergave

JPEG CC-0 (1.0)

Dit is een grafische representatie van de dataset die via het NationaalGeoregister.nl aangeboden wordt.

Het is mogelijk dat deze grafische representatie geen weerspiegeling van de data is, maar dient als ondersteunende afbeelding. Indien de dataset via een OGC:WMS service aangeboden wordt, is het mogelijk om zelf een grafische weergave van de dataset te genereren.

Source: https://maps.rijkswaterstaat.nl/dataregister-publicatie/srv/api/records/060fbb2a-e3f5-5371-0b3c-2b9c72a03c31/attachments/small.jpg
Gegenereerde grafische weergave

Webservices

nwb_vaarwegen_route

ArcGIS Map Service CC-0 (1.0)

https://geo.rijkswaterstaat.nl/arcgis/rest/services/GDR/nwb_vaarwegen_route/MapServer

accesPoint

nwb_vaarwegen_route

ArcGIS Map Preview CC-0 (1.0)

https://geo.rijkswaterstaat.nl/arcgis/rest/services/GDR/nwb_vaarwegen_route/FeatureServer

accesPoint

nwb_vaarwegen_route

OGC:WMS CC-0 (1.0)

https://geo.rijkswaterstaat.nl/services/ogc/gdr/nwb_vaarwegen_route/ows?service=WMS&request=getcapabilities&version=1.3.0

accesPoint

nwb_vaarwegen_route:nwb_vaarwegen_route

OGC:WFS CC-0 (1.0)

https://geo.rijkswaterstaat.nl/services/ogc/gdr/nwb_vaarwegen_route/ows?service=WFS&request=getcapabilities&version=2.0.0

accesPoint

Downloads