Dataset

Potentieel koude uit gesloten WKO systemen per buurt (GJ/ha.jaar)

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (Rijk)
Updated 05/04/2023 - 00:00
License CC-0 (1.0)
Thema
  • Soil
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

Deze kaart is het totale jaarlijkse potentieel aan koude bodemopslag capaciteit dat via vertikale warmtewisselaars in gesloten systemen beschikbaar is per hectare grond in GJ/(ha.jaar)

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Visualisations

Gegenereerde grafische weergave

PNG CC-0 (1.0)

Dit is een grafische representatie van de dataset die via het NationaalGeoregister.nl aangeboden wordt.

Het is mogelijk dat deze grafische representatie geen weerspiegeling van de data is, maar dient als ondersteunende afbeelding. Indien de dataset via een OGC:WMS service aangeboden wordt, is het mogelijk om zelf een grafische weergave van de dataset te genereren.

Source: https://geodata.nationaalgeoregister.nl/omgevingswarmte/wms?LAYERS=koudegeslotenwkobuurt&FORMAT=image%2Fpng&TRANSPARENT=TRUE&SERVICE=WMS&VERSION=1.1.1&REQUEST=GetMap&SRS=EPSG%3A28992&BBOX=-5000.0,300000.0,280000.16,625000.0&WIDTH=792&HEIGHT=904
Gegenereerde grafische weergave

Webservices

koudegeslotenwkobuurt

OGC:WMS CC-0 (1.0)

https://geodata.nationaalgeoregister.nl/omgevingswarmte/wms

OGC:WMS

koudegeslotenwkobuurt

OGC:WFS CC-0 (1.0)

https://geodata.nationaalgeoregister.nl/omgevingswarmte/wfs

OGC:WFS

omgevingswarmte.zip

ATOM CC-0 (1.0)

https://geodata.nationaalgeoregister.nl/omgevingswarmte/atom/omgevingswarmte.xml

INSPIRE Atom