Dataset

Waterschappen Administratieve eenheden INSPIRE

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Het Waterschapshuis (Waterschap)
Updated 06/01/2023 - 00:00
License Publiek domein
Thema
  • Spatial planning
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

De dataset geeft informatie over de waterschapsgrenzen. Waterschapsgrens: Grens van het grondgebied onder het bestuur van een waterschap. Bron: AquoLex v11 (afgeleid) www.aquo.nl

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Location and time

Temporal coverage

Relations

Comparable datasets

Metadata

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Webservices

Waterschappen Administratieve eenheden INSPIRE WMS

OGC:WMS Publiek domein

https://service.pdok.nl/hwh/administratieve-eenheden/waterschapsgrenzen/wms/v1_0?service=wms&request=getcapabilities

accessPoint

Waterschappen Administratieve eenheden INSPIRE ATOM

ATOM Publiek domein

https://service.pdok.nl/hwh/administratieve-eenheden/waterschapsgrenzen/atom/index.xml

Waterschappen Administratieve eenheden INSPIRE ATOM