Dataset

Wegkenmerk inhaalverboden met geometrie op kenmerkniveau (RWS)

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Rijkswaterstaat (Rijk)
Updated 12/06/2023 - 00:00
License CC-0 (1.0)
Thema
  • Transport
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

Inhaalverboden: Inhalen: Een zich in dezelfde richting bewegende weggebruiker voorbij gaan. Het begin van het ”inhaalverbod” wordt aangegeven met RVV borden F1 en F3. Het einde met de RVV borden F2 en F4. Eventuele bloktijden van het ”inhaalverbod” worden aangegeven met tijden op een onderbord. De onderborden worden geplaatst onder de RVV borden F1 en F3.

Landing page: https://www.rijkswaterstaat.nl/zakelijk/zakendoen-met-rijkswaterstaat/werkwijzen/werkwijze-in-gww/data-eisen-rijkswaterstaatcontracten/nationaal-wegenbestand.aspx

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Location and time

Temporal coverage

Relations

Comparable datasets

Metadata

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Visualisations

Gegenereerde grafische weergave

JPEG CC-0 (1.0)

Dit is een grafische representatie van de dataset die via het NationaalGeoregister.nl aangeboden wordt.

Het is mogelijk dat deze grafische representatie geen weerspiegeling van de data is, maar dient als ondersteunende afbeelding. Indien de dataset via een OGC:WMS service aangeboden wordt, is het mogelijk om zelf een grafische weergave van de dataset te genereren.

Source: https://maps.rijkswaterstaat.nl/dataregister-publicatie/srv/api/records/1528cdc0-aed9-416e-9d35-f64a6f8e0afc/attachments/small.jpg
Gegenereerde grafische weergave

Webservices

weggeg

ArcGIS Map Service CC-0 (1.0)

https://geo.rijkswaterstaat.nl/arcgis/rest/services/GDR/weggeg/MapServer

accesPoint

weggeg

ArcGIS Map Preview CC-0 (1.0)

https://geo.rijkswaterstaat.nl/arcgis/rest/services/GDR/weggeg/FeatureServer

accesPoint

inhaalverboden_kenmerk

OGC:WMS CC-0 (1.0)

https://geo.rijkswaterstaat.nl/services/ogc/gdr/weggeg/ows?service=WMS&request=getcapabilities&version=1.3.0

accesPoint

weggeg:inhaalverboden_kenmerk

OGC:WFS CC-0 (1.0)

https://geo.rijkswaterstaat.nl/services/ogc/gdr/weggeg/ows?service=WFS&request=getcapabilities&version=2.0.0

accesPoint

Downloads