Dataset

Habitattypenkaart Groote Gat T1

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Provincie Zeeland (Provincie)
Updated 09/21/2023 - 00:00
License CC-0 (1.0)
Thema
  • Nature and landscape management
  • Nature and environment
Publicity level Public
Download metadata (XML/RDF)

Description

Kartering van habitattypen Groote Gat 2022

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Visualisations

Gegenereerde grafische weergave

PNG CC-0 (1.0)

Dit is een grafische representatie van de dataset die via het NationaalGeoregister.nl aangeboden wordt.

Het is mogelijk dat deze grafische representatie geen weerspiegeling van de data is, maar dient als ondersteunende afbeelding. Indien de dataset via een OGC:WMS service aangeboden wordt, is het mogelijk om zelf een grafische weergave van de dataset te genereren.

Source: https://opengeodata.zeeland.nl/geoserver/natuur/wms?service=WMS&version=1.1.0&request=GetMap&layers=natuur%3Aext_nat_habggt022_t1&bbox=22527.537109375%2C371728.28125%2C24784.814453125%2C372302.9375&width=768&height=330&srs=EPSG%3A28992&styles=&format=image%2Fpng
Gegenereerde grafische weergave

Webservices

ext_nat_habggt022_t1

OGC:WMS CC-0 (1.0)

https://opengeodata.zeeland.nl/geoserver/natuur/wms?service=WMS&version=1.1.0&request=GetCapabilities

Habitattypenkaart Groote Gat T1

natuur:ext_nat_habggt022_t1

OGC:WFS CC-0 (1.0)

https://opengeodata.zeeland.nl/geoserver/natuur/wfs?request=GetCapabilities

Habitattypenkaart Groote Gat T1

Downloads

Habitattypenkaart Groote Gat T1

ZIP CC-0 (1.0)

Habitattypenkaart Groote Gat T1