Dataset

Zoekgebieden Natuurnetwerk Nederland

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Provincie Utrecht (Provincie)
Updated 06/14/2023 - 00:00
License Onbekende licentie
Thema
  • Nature and environment
Publicity level Restricted
Metadata Download (XML/RDF)

Description

Zoekgebied voor de realisatie van het NatuurNetwerkNederland (NNN). Grondaankoop en subsidie functieverandering ten behoeve van het NNN mogelijk. Dit is samengesteld uit nog te ontwikkelen Groene contour (N00.03) en NNN-Agrarisch uit het BasisBestandNatuur van 2 november 2022. De percelen binnen het zoekgebied zijn vanaf nu aankoopwaardig voor de NNN-opgave en vanaf +/- juni 2023 kunnen eigenaren hier ook SKNL subsidie aanvragen.

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Visualisations

Gegenereerde grafische weergave

PNG Onbekende licentie

Dit is een grafische representatie van de dataset die via het NationaalGeoregister.nl aangeboden wordt.

Het is mogelijk dat deze grafische representatie geen weerspiegeling van de data is, maar dient als ondersteunende afbeelding. Indien de dataset via een OGC:WMS service aangeboden wordt, is het mogelijk om zelf een grafische weergave van de dataset te genereren.

Source: https://services.geodata-utrecht.nl/geoserver/n01_2_2_natuur_beleid/wms?request=GetMap&service=WMS&SRS=EPSG:28992&CRS=EPSG:28992&bbox=112656.06,436541.64,173834.94,482076.36&width=600&height=446&format=image/png&styles=&layers=Zoekgebieden_NNN
Gegenereerde grafische weergave

Webservices

Zoekgebieden_NNN

OGC:WFS Onbekende licentie

https://services.geodata-utrecht.nl/geoserver/n01_2_2_natuur_beleid/wfs

OGC:WFS

Zoekgebieden_NNN

OGC:WMS Onbekende licentie

https://services.geodata-utrecht.nl/geoserver/n01_2_2_natuur_beleid/wms

OGC:WMS

Documentation

landingpage

HTML Onbekende licentie
Download: https://download.geodata-utrecht.nl/download/vector/2fd9a649-5e80-43f4-beed-732327176244

landingpage