Dataset

Provincie Friesland: Inventarisatie datasets Provincie Fryslân 2016

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Overig
Bijgewerkt 26/04/2021
License CC-0 (1.0)
Publicity level Non Public
  • Description
  • Download (1)
  • Documentation (1)
  • Relations
  • Metadata

Description

  • Beschrijving: In 2016 is een inventarisatie gemaakt van welke data binnen de Provincie Fryslân aanwezig is en in welke mate deze openbaar is of zou kunnen zijn.
  • Beperkingen: Deze dataset is niet geschikt voor juridische doeleinden.
  • Mogelijkheden: De dataset is geschikt om ideeën op te doen welke gegevens eventueel opvraagbaar zijn bij de Provincie Fryslân.
  • Coördinatenstelsel: NVT

Landing page: https://ckan.dataplatform.nl/dataset/provincie-friesland-inventarisatie-datasets-provincie-fryslan-2016

Contactinformatie
Naam: Dataplatform
Email: support@civity.nl

Download

20160615inventarisatie_eindstand_publicabelextern.xlsx

Download XLSX CC-0 (1.0)

Lees ook de PDF bijsluiter voor meer informatie over totstandkoming en datakwaliteit.

Documentation

20171204factsheetinventarisatieprovinciefryslan.pdf

Documentation PDF CC-0 (1.0)

De bijsluiter bij de gepubliceerde inventarisatie van datasets van de Provincie Fryslân in 2016.