Dataset

Woningbehoefteraming 2019 (WBR2019): gewenste woningvoorraad

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Provincie Zuid-Holland (Provincie)
Updated 12/06/2023 - 00:00
License Publiek domein
Thema
  • Culture and recreation
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

Ruwe data Woningbehoefteraming 2019: gewenste woningvoorraad.

De Zuid-Hollandse Woningbehoefteraming 2019 (WBR2019) is bedoeld als 'neutrale' kwantitatieve basis voor het provinciale woningbouwbeleid. Voor elke regio is berekend hoeveel extra woningen er nodig zijn, voor het huisvesten van nieuwe huishoudens. WBR2019 is een demografische prognose, waarbij (o.a.) wordt gerekend met 'binnenlands migratiesaldo nul' per gemeente. Elke drie jaar maakt Zuid-Holland een nieuwe WBR. Voor meer informatie: https://staatvan.zuid-holland.nl/portfolio_page/woningbehoefteraming/

Let op: deze raming is niet langer vigerend.

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Visualisations

Gegenereerde grafische weergave

PNG Publiek domein

Dit is een grafische representatie van de dataset die via het NationaalGeoregister.nl aangeboden wordt.

Het is mogelijk dat deze grafische representatie geen weerspiegeling van de data is, maar dient als ondersteunende afbeelding. Indien de dataset via een OGC:WMS service aangeboden wordt, is het mogelijk om zelf een grafische weergave van de dataset te genereren.

Source: https://geo.zuid-holland.nl/data/thumbnail/StaatvanZuidHolland.png
Gegenereerde grafische weergave

Webservices

niet_geodata:WBR2019_GEWENSTE_WONINGVOORRAAD

OGC:WFS Publiek domein

https://geodata.zuid-holland.nl/geoserver/niet_geodata/wfs?request=GetCapabilities

accessPoint

Data schemes

WBR2019_GEWENSTE_WONINGVOORRAAD feature catalogus

JSON Publiek domein
name type description
name Gemeente nvarchar type Gemeente
name Jaar int type Jaar
name Gewenste_woningvoorraad int type Gewenste woningvoorraad