Dataset

Woningcorporatiebezit

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Provincie Zuid-Holland (Provincie)
Updated 03/14/2024 - 00:00
License Publiek domein
Thema
  • Air
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

Feature service van aaneengesloten bouwblokken in corporatiebezit, naar woningcorporatie, in Provincie Zuid-Holland. Data wordt gebruikt in de warmte transitie atlas (WTA).

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Visualisations

Gegenereerde grafische weergave

PNG Publiek domein

Dit is een grafische representatie van de dataset die via het NationaalGeoregister.nl aangeboden wordt.

Het is mogelijk dat deze grafische representatie geen weerspiegeling van de data is, maar dient als ondersteunende afbeelding. Indien de dataset via een OGC:WMS service aangeboden wordt, is het mogelijk om zelf een grafische weergave van de dataset te genereren.

Source: https://geo.zuid-holland.nl/data/thumbnail/WTA_corporatiebezit_diss.png
Gegenereerde grafische weergave

Documentation

ArcGIS Online Feature service. Layers: wocobezit_diss

HTML Publiek domein
Download: https://services5.arcgis.com/PZYGbbhVncO1YI8q/arcgis/rest/services/PZH_WTA_Corporatiebezit_Dissolve/FeatureServer

accessPoint

ArcGIS Online item overzicht

HTML Publiek domein
Download: https://www.arcgis.com/home/item.html?id=78f2581b3f5e408c82962bd61a60a850

accessPoint